Buiten een moto die in perfecte (veilige) staat is, vraagt het rijden in groep de nodige concentratie en is het belangrijk dat enkele simpele regels door iedereen worden gerespecteerd.
Zonder alle details van correct rijgedrag –en technieken, wegcode ed. uit de doeken te doen zetten we uit onze ervaring, de belangrijkste regels (en fouten) even op een rij:

– De groep wordt voorgereden door een frontman en afgesloten door een sweeper. De pointer is optioneel (zie second man drop) en volgt de frontman. Vooraf worden er duidelijke afspraken gemaakt wie deze rol vervult.

– Onervaren rijders rijden best vooraan. De snelheid achteraan ligt meestal hoger dan vooraan. Rijders die niet graag “bijbenen” nemen dan ook best vooraan een plaats in.

– Indien de wegsituatie het toelaat wordt er gereden in baksteenformatie, anders op één lijn.

– Deelnemers blijven tussen frontman en sweeper en er wordt onderling niet ingehaald tenzij de situatie dit vraagt.

– In baksteenformatie neemt iedereen een plaats in en behoudt deze op de rechte stukken tijdens het rijden.
In geval dat een deelnemer wegvalt wordt er enkel in horizontale lijn doorgeschoven. Het zigzag wisselen is levensgevaarlijk!
– In de bochten volgen de rijders de juiste bochtlijn die van buiten naar binnen gaat en terug naar buiten.
In geval van een linkse bocht is “buiten” de rechterkant, en “binnen” de middenlijn van de rijweg. Met een rechtse bocht is dat net andersom.
De baksteenformatie laat deze manoeuvres toe omdat er onmiddellijk links of rechts van eender welke rijderspositie er zich geen andere rijders bevinden.

– Voldoende afstand houden is fundamenteel voor ieders veiligheid. Afhankelijk van de snelheid zal deze afstand variëren.
(tip: deel je snelheid door 2 om de afstand te kennen of laat 2 sec tussen. Bij nat wegdek wordt dit meer!).

– Te veel afstand laten is ook fout omdat je dan andere weggebruikers de kans geeft om zich te gaan invoegen en de groep splitst.

– Nog een klassieker is het wisselen van rijvak (bvb. op een autostrade) met de volledige groep.
De frontman geeft met zijn richtingaanwijzer aan dat hij van rijvak wenst te wisselen (doet dit niet!). De volgende rijders doen dit ook.
Het is echter de sweeper die op de juiste moment ALS EERSTE van rijvak wisselt, dan de rijder ervoor, enz. tot de frontman als laatste wisselt.
– In geval van grote groepen wordt er gewerkt met een second man drop systeem. Een pointer (kan frontman zijn) zal de achterliggende rijder tijdig een wachtplaats aanduiden. Nadat de groep gepasseerd is voegt die zich terug in de groep in de positie voor de sweeper en in baksteenformatie.

– Signaleer hindernissen zoals hoge drempels, fietsers, wegvuil, ed. aan jouw achterligger

– Respecteer de wegcode.

– Volg niet blindelings jouw voorganger maar heb enkel vertrouwen in jezelf.

– Gebruik steeds pinkers indien je afslaat, uitwijkt, inhaalt,…….

– Vergewis je ervan dat jouw achterligger heeft gezien dat je een manoeuvre gaat uitvoeren.
Klassiek voorval is dat je in baksteenformatie afslaat en jouw achterligger dit niet doorheeft en rechtdoor gaat.

– Indien er gereden wordt met road captains is het belangrijk dat je deze mensen de ruimte geeft om de groep terug in te halen. Hou dit in de gaten en gebruik veelvuldig jouw achteruitkijkspiegel.

 Safety – Second Man Drop Systeem                                  

Sinds enkele jaren reeds passen wij dit systeem toe tijdens al onze uitstappen. Het grote voordeel is dat onze road-captains niet langer halsbrekende toeren dienen uit te halen om de groep veilig door het alsmaar drukker wordende verkeer te loodsen. Het grote aantal flitspalen en torenhoge boetes deden ons overstappen op dit systeem en het heeft reeds meermaals zijn diensten bewezen. Als rijder krijg je ook wat meer variatie in de rit doordat ook jij deelneemt aan het goede verloop van de rit en op regelmatige tijdstippen als marker word geplaatst zodat je de volledige groep ziet voorbijrijden.

Algemeen

1. Verkeersregels zijn altijd van toepassing voor iedereen.

2. Snelheidsbeperkingen gelden voor iedereen ongeacht waar je je in de groep bevind.

3. Er worden geen kruispunten afgezet.

4. Er wordt steeds gestopt voor rode lichten.

5. Alleen de leader, pointers en sweepers dragen fluo-vestjes.

6. Ieder rijdt op eigen verantwoordelijkheid.

Waaruit bestaat de groep ?

 LEADER : Deze heeft de weg uitgestippeld en rijdt steeds als eerste man vooraan.

 POINTER : Rijdt steeds als tweede en plaatst de markers.

 MARKER : Ieder van de groep. Plaatsen zich op een veilige en zichtbare plaats en wijzen de achterliggers waar zij naartoe moeten. De markers blijven staan tot zij worden opgeruimd door de sweepers.

(leader,pointer en marker kan één persoon zijn)

 RIDERS : De groep deelnemende motorrijders. Zij rijden steeds in baksteenformatie tenzij anders wordt aangegeven en bewaren voldoende afstand met de voorligger.

 SWEEPER : Rijdt steeds als laatste en ruimen de markers op.

 Groepsindeling

Deze indeling blijft te allen tijde behouden. Ben je aan de beurt als marker volg dan steeds de aanwijzingen van de pointer op. (stop je niet weg achter een hoek) Verlaat je de groep voortijdig doe dit dan aan de rechterzijde. De overige riders schuiven allen een plaats naar voor en niet naar links of rechts. Blijf steeds in baksteen rijden en bewaar voldoende afstand met je voorligger.

Rechts afslaan

De pointer plaatst een marker voor of na het kruispunt. Zichtbaar zijn is belangrijk voor de overige deelnemers. Sta je achter de bocht zorg er dan voor dat men je opmerkt. Stap desnoods af. Houdt de deelnemers in de gaten dat ze niet rechtdoor gaan rijden. Blijf staan tot de sweeper er is en voeg voor hem in. Rechtse bochten vereisen meer aandacht dan andere.

Links afslaan

De pointer plaatst de marker na het kruispunt. De marker stelt zich goed zichtbaar en veilig op aan de rechterzijde van de rijweg.

Verkeerslichten

Voor rood wordt steeds gestopt. De pointer plaatst een marker VOORBIJ het kruispunt aan de rechterzijde. Wanneer meerdere verkeerslichten elkaar snel opvolgen kan de groep makkelijk in verschillende stukken vallen. In dit geval zal je als marker geduld moeten hebben tot de hele groep voorbij is. Opnieuw voegt de marker pas in wanneer de sweeper er is.

Splitsing

Alleen bij meerdere rijstroken in dezelfde rijrichting kan de marker links worden opgesteld.